Princíp POP palivo

Pri odhaľovaní fungovania odpadového hospodarstva na Slovensku, sme zistili, čo sa s olejom deje:

 • v domácnostiach sa olej nezbiera, ale vylieva priamo do kanalizácie
 • stravovacie zariadenia olej zo zákona zbierajú a odovzdávajú firmám, ktoré ho likvidujú
 • Našim spôsobom riešenia situácie v domácnostiach a školách je projekt „Ani kvapka na zem“, v ktorom zapojené školy učia žiakov a rodičov, ako sa má použitý olej zbierať a čo sa s ním ďalej deje - recykluje.
  V školách sú umiestnené zberné nádoby Pop palivo s.r.o., kam sa olej vo fľašiach vhadzuje.

  Viaceré stravovacie zariadenia, ktoré už olej odovzdávajú neviedia, že sa odpadový olej vozí do zahraničia a tam sa z neho vyrába bionafta, namiesto toho, aby sa z neho vyrábala tam, z kadiaľ pochádza - na Slovensku.

  Projekt „Ani kvapka na zem“ rieši aj stravovacie zariadenia, ktoré sa zapájajú do zberu a tak pomáhajú olej zhodnotiť na Pop palivo (bionaftu).

  V spolupráci s odborníkmi STU vyvíjame výrobňu k premene oleja na Pop palivo, ktorého ekologické vlastnosti sú až o 60% lepšie voči ovzdušiu ako klasická nafta, bionafta spadá do obnoviteľného zdroja energií.
  A neznečisťuje sa kanalizácia a tak nehrozí únik vyliateho oleja do pitných zdrojov.

  Našim cieľom je, aby sa cez nás vyzbierený olej v SR projektom „Ani kvapka na zem“ premenil na Pop palivo (bionaftu), tankoval a používal vo vozidlách jazdiacich po Bratislave a Slovensku.

  O firme

  POP
  palivo

  Premena Olej - Palivo je našim prostriedkom aj cieľom.

  Naša filozofia

  „Ani kvapka na zem“

  Našim cieľom je, aby sa cez nás vyzbieraný olej v SR premenil na Pop palivo (bionaftu).

  Budúcnosť

  Voda bude čistejšia

  Palivo ekologickejšie a lacnejšie. A to všetko naraz!