Pop palivo

Vznikli sme na základe ekologických pohnútok vyrobiť bionaftu z odpadového jedlého oleja.
Prvotná myšlienka bola zapojiť firmy Bratislavského Magistrátu: OLO, Dopravný podnik, Vodárne a Mesto do spoločného ekologického projektu proti zaťažovaniu životného prostredia zberom použitého kuchynského oleja a jeho využitia.

Projekt bol podporený a na základe týchto hodnôt vznikla naša spoločnosť Pop palivo s.r.o. v Inkubátore Slovenskej Technickej Univerzity.

O firme

POP
palivo

Premena Olej - Palivo je našim prostriedkom aj cieľom.

Naša filozofia

„Ani kvapka na zem“

Našim cieľom je, aby sa cez nás vyzbieraný olej v SR premenil na Pop palivo (bionaftu).

Budúcnosť

Voda bude čistejšia

Palivo ekologickejšie a lacnejšie. A to všetko naraz!